Quảng cáo mùa Olympic của Nike

Quảng cáo mang lại hy vọng về một kỳ Olympic cho riêng mỗi người.

Kinh doanh Thứ hai, 30/7/2012, 11:56 (GMT+7)