Quảng cáo mùa Olympic của P&G

Quảng cáo ý nghĩa về kỳ Olympic của những người mẹ.

Kinh doanh Thứ hai, 30/7/2012, 12:11 (GMT+7)