Quảng cáo mùa Olympic của Visa

Quảng cáo ấn tượng nhất về kỳ Olympic của Visa.

Kinh doanh Thứ hai, 30/7/2012, 12:21 (GMT+7)