Quảng cáo ý nghĩa về phòng chống bạo lực tại Anh

Khi hình ảnh một người đàn ông la mắng một phụ nữ hiện lên trên màn hình, họ cho chạy dòng chữ “Hãy sử dụng điện thoại của bạn để đưa anh ta đi, tại địa chỉ ncdv/org.uk/stop”.

Kinh doanh Thứ ba, 24/6/2014, 06:07 (GMT+7)