VnExpress
Background Video

Đại diện Asanzo chia sẻ về Tech Awards 2017

Đại diện Asanzo Việt Nam cho biết các thương hiệu điện thoại Việt Nam đã sẵn sàng theo kịp với các tập đoàn lớn trên thế giới.
Số hóa  10:16 - 15/1

Nguyễn Bắc

 
 
 Tags

Tech Awards 2017

đại diện Asanzo

điện thoại Việt

 
vnexpress