'Ngành blockchain trả lương cao vẫn thiếu nhân lực'

Đại diện Navigos Group và Sotatek cho rằng ngành blockchain "khát" người, đòi hỏi các đơn vị phải tự đào tạo hoặc có đãi ngộ tốt để hút nhân tài, tại Leader Talks.

Số hóa Thứ ba, 17/5/2022, 10:00 (GMT+7)