VnExpress
Background Video

WeChat ở Trung Quốc mạnh thế nào

Thông qua Wechat, Trung Quốc đang thay đổi cách dùng Internet bằng cách gói gọn tất cả trong một, nhưng kèm với đó là nguy cơ bị theo dõi.
Số hóa  00:00 - 28/9
 
 
 Tags

Trung Quốc

Wechat

người dùng Internet

thói quen người dùng

 
vnexpress