Tên trộm siêu đãng trí

Tên trộm quên rằng trước đó hắn đã phá cánh cửa nào.

Số hóa Chủ nhật, 27/7/2014, 00:00 (GMT+7)