Cẩn thận khi sử dụng tạ đôi

Tập đôi là dụng cụ khá nặng, vì thế người tập nên cẩn trọng khi sử dụng.

Sức khỏe Thứ năm, 17/12/2015, 09:34 (GMT+7)

Loading