Trượt trên máy bởi vừa chạy bộ vừa ngắm người đẹp

Nếu bạn vừa chạy bộ vừa ngắm người đẹp có thể khiến bạn "ngã ngựa" trên máy.

Sức khỏe Thứ năm, 17/12/2015, 09:34 (GMT+7)