SUV và crossover - xe nào đa năng hơn cho khách Việt?

SUV có nhiều chế độ chạy địa hình, khả năng cách âm và hệ thống treo tốt, giá bán dễ tiệp cận là những lợi thế so với crossover.

Xe Thứ ba, 2/3/2021, 07:00 (GMT+7)