Cần thủ hoảng hốt vì cá sấu cắn câu

Nhẹ nhàng kéo dây câu lên, một người câu cá Mỹ tưởng là bắt được cá trê hốt hoảng phát hiện con cá sấu đang ngoác cái mồm đầy răng sắc nhọn.

Thế giới Thứ tư, 13/4/2016, 08:00 (GMT+7)