Chiến đấu cơ tàng hình Nhật Bản lần đầu bay thử nghiệm

Nhật Bản hôm nay tiến hành thử nghiệm bay đối với mẫu chiến đấu cơ tàng hình tự sản xuất X-2.

Thế giới Thứ sáu, 22/4/2016, 15:58 (GMT+7)