Cơ sở an ninh ở đông Ukraine bị chiếm đóng

Các tay súng hôm nay chiếm một đồn cảnh sát và tòa nhà trụ sở an ninh ở thị trấn Sloviansk, miền đông Ukraine.

Thế giới Thứ bảy, 12/4/2014, 22:28 (GMT+7)