Diễn biến ngày 11/9

Diễn biến của vụ khủng bố 11/9.

Thế giới Chủ nhật, 11/9/2011, 06:43 (GMT+7)

Tags: