Hoạt động của Đồng hồ Tận thế giai đoạn 1947-2012

Kim phút của Đồng hồ Tận thế (Doomsday Clock) nhích dần đến thời điểm cuối cùng (12 giờ đêm), trong các năm từ 1947 đến 2012.

Thế giới Thứ sáu, 23/1/2015, 11:20 (GMT+7)