Hồi tưởng của Đại sứ Venezuela về Tướng Giáp

"Đại tướng còn hơn một vị tướng. Ông là một tấm gương, một con người vô cùng vĩ đại, người đã dành hết cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc", Đại sứ Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam nói.

Thế giới Thứ bảy, 12/10/2013, 15:49 (GMT+7)