Lễ ký kết hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Shinzo Abe chứng kiến lễ ký 6 văn bản hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thế giới Thứ ba, 15/9/2015, 21:11 (GMT+7)