VnExpress
Background Video

Internet Việt Nam thay đổi thế nào sau 20 năm

Tháng 11/1997, Internet chính thức vào Việt Nam, sau đó tạo ra rất nhiều thay đổi ở quy mô xã hội cũng như cá nhân con người.
Thời sự  09:45 - 24/11

Lê Huyền

 
 
 Tags

Internet

Việt Nam

20 năm hình thành

Tags: Việt Nam

 
vnexpress