Lượng băng Bắc Cực biến mất từ năm 1987

Biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu là nguyên nhân khiến băng trên Bắc Cực tan chảy và ngày càng khuyết dần.

Thế giới Thứ bảy, 24/1/2015, 09:36 (GMT+7)