Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Thế giới Thứ hai, 9/5/2016, 21:06 (GMT+7)