Nga gửi đoàn xe viện trợ thứ ba tới Ukraine

Moscow gửi đoàn xe thứ ba chở theo hàng hóa thiết yếu tới viện trợ cho người dân ở khu vực miền đông Ukraine cuối tuần qua.

Thế giới Thứ hai, 22/9/2014, 11:02 (GMT+7)