Người bán dâm biểu tình ngoài Quốc hội Pháp

Người bán dâm biểu tình khi quốc hội Pháp thông qua luật cấm mua dâm.

Thế giới Thứ sáu, 8/4/2016, 09:17 (GMT+7)