Người dân bỏ chạy vì tiếng súng nổ ngoài Quốc hội Mỹ

Người dân và các nhà lập pháp bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng súng nổ gần Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm qua.

Thế giới Thứ sáu, 4/10/2013, 15:26 (GMT+7)