Người Việt tại Pháp biểu tình phản đối Trung Quốc

Người Việt tại Pháp hát Quốc ca trong cuộc biểu tình phản đối giàn khoan Trung Quốc.

Thế giới Thứ bảy, 17/5/2014, 10:14 (GMT+7)