Putin tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga năm 2012

Ngày 7/5/2012, khi nhậm chức tổng thống Nga, ông Putin đặt tay phải lên Hiến pháp Liên bang Nga và đọc lời tuyên thệ: "Tôi xin tuyên thệ sẽ sử dụng quyền lực của Tổng thống Liên bang Nga nhằm gìn giữ và bảo vệ các quyền và tự do của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp của Liên bang Nga, để bảo vệ chủ quyền và độc lập, an ninh và toàn vẹn của nhà nước, và trung thành phục vụ nhân dân".

Thế giới Thứ sáu, 1/4/2016, 19:15 (GMT+7)