Quá trình xây dựng tàu du lịch lớn nhất thế giới

Harmony of the Seas cao 10 tầng, có thời gian hoàn thành là hai năm rưỡi.

Thế giới Thứ năm, 12/5/2016, 22:45 (GMT+7)