Tàu Trung Quốc đuổi theo và đâm vào tàu Việt Nam

Tàu hải cảnh Trung Quốc đâm vào tàu 2012 của Việt Nam.

Thế giới Thứ tư, 7/5/2014, 21:53 (GMT+7)