Thủ tướng Canada đấu đấm bốc ở New York

Thủ tướng Justin Trudeau trình diễn kỹ thuật đấm bốc với nhóm vận động viên trẻ trong dự án phi lợi nhuận giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua đào tạo đấm bốc tại New York, Mỹ.

Thế giới Thứ sáu, 22/4/2016, 15:36 (GMT+7)