Trẻ em leo vách núi dựng đứng 800 mét đến trường

Muốn tới trường, trẻ em làng A Thổ Lặc Nhĩ, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc phải chinh phục vách đá nguy hiểm cao 800 m bằng chiếc thang dây ọp ẹp.

Thế giới Thứ sáu, 3/6/2016, 21:53 (GMT+7)