VnExpress
Background Video

Cảnh giác nguy cơ trẻ bị chấn thương mắt do nghịch dại

Phụ huynh cần cảnh giác trước những mối nguy hại có thể gây tổn thương đến mắt của trẻ do những trò chơi nguy hiểm.
Sức khỏe  11:16 - 23/1
 
 
 Tags

sức khỏe

chấn thương

tổn thương

mắt

trẻ em

bệnh nhi

bác sĩ

bệnh viện

nguy hiểm

Tags: trẻ em

 
vnexpress