Ba lần giải cứu bất thành các phu vàng dưới hang sâu

50 người thay nhau tìm cách lọt qua khe hẹp nơi cửa hang sâu khoảng 300 m để tìm 3 phu vàng ở bản Kịt (xã Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa) nhưng họ buộc rút lui khi trời đổ mưa lớn chiều 7/6.

Thanh Tùng - Lê Hoàng

Thời sự Thứ tư, 8/6/2016, 00:04 (GMT+7)