Bộ trưởng Thăng gay gắt yêu cầu đổi tổng thầu Trung Quốc

Cho rằng nhà thầu Trung Quốc thực hiện dự án không tốt nên gây nhiều sự cố, khiến người dân bức xúc, Bộ trưởng cảnh cáo và yêu cầu thay thế Tổng chỉ huy công trường, tư vấn giám sát dự án...

Thời sự Thứ hai, 5/1/2015, 17:05 (GMT+7)