Cảnh sát cơ động duyệt binh, múa võ

Ngày 12/4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Những tiểu đoàn duyệt binh, múa võ tinh nhuệ phô diễn sức mạnh của "lá chắn thép" của Bộ Công an nơi đại ngàn.

Nguyễn Đông

Thời sự Thứ ba, 12/4/2016, 21:25 (GMT+7)