Chủ tịch nước ném còn trong lễ hội

Chủ tịch Trương Tấn Sang nhiệt tình tham gia các trò chơi dân gian trong tràng pháo tay cổ vũ của những người tham dự lễ hội Lồng Tồng tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam đầu Xuân Bính Thân.

Trần Huấn

Thời sự Thứ sáu, 19/2/2016, 10:45 (GMT+7)