Chuyện cổ tích 'Cứu vật, vật trả ơn' (phần 1)

Trong cơn lũ lớn, chàng ngư dân cùng bạn rắn đã cứu được nhiều người bạn, đưa vào bờ an toàn.

Thời sự Thứ bảy, 20/7/2013, 11:09 (GMT+7)