Đánh cược tính mạng với nghề đào giếng ở Tây Nguyên

Tây Nguyên trong cơn đại hạn, nhà nhà đào giếng lấy nước sinh hoạt, tưới tiêu. Những người thợ đào giếng thuê cũng tất bật với công việc nguy hiểm này, bất chấp tính mạng như chuông treo sợi chỉ.

Nguyễn Đông

Thời sự Thứ sáu, 15/4/2016, 00:10 (GMT+7)