Diễn biến dịch chuyển của giàn khoan Hải Dương 981 trên biển Đông

Tình hình tại thực địa khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981.

Thời sự Thứ tư, 16/7/2014, 20:44 (GMT+7)