Làng đóng chõng tre

Hình ảnh chiếc chõng tre gắn liền với các sĩ tử thời khoa bảng tưởng như bị lãng quên. Ngày nay, tại một làng quê khô cằn tỉnh Quảng Nam, người dân vẫn duy trì nghề truyền thống này.

Thời sự Thứ bảy, 19/3/2016, 00:00 (GMT+7)