Lễ viếng Đại tướng tại các tỉnh thành phố trên cả nước

TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Nam, Đà Nẵng tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thời sự Thứ bảy, 12/10/2013, 13:53 (GMT+7)