Lịch sử cần nhất là khách quan

Theo chia sẻ của tác giả video, việc môn lịch sử không hấp dẫn với học sinh có nguyên nhân là nội dung môn học chưa thật sự khách quan.

Thời sự Chủ nhật, 27/4/2014, 03:00 (GMT+7)