Lời nói gió bay

Bà mẹ đã quên mất lời hứa với con? Nói lời phải giữ lấy lời!

Thời sự Thứ hai, 12/12/2011, 02:44 (GMT+7)

Tags: