Người dân Kiên Giang trúng mùa dưa dù hạn mặn

Sau khi thất thu với vụ lúa đông xuân, nông dân Kiên Giang chuyển hướng trồng dưa hoàng kim. Một vụ dưa, như hộ ông Bùi thu được sáu lứa, mỗi lứa khoảng một tấn.

Thời sự Thứ hai, 11/4/2016, 00:00 (GMT+7)

Loading