Người Sài Gòn phóng sinh ngày ông Công, ông Táo

Từ sáng sớm, người Sài Gòn đã ra sông, kênh để thả cá tiễn ông Táo về "chầu trời" với hy vọng một năm mới bình an cho mọi người.

Thời sự Thứ năm, 23/1/2014, 16:41 (GMT+7)