Người Việt tại châu Âu xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc

Hàng ngàn người Việt đang sống và làm việc tại các nước tại châu Âu đã tập trung phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 tới Biển Đông.

Thời sự Thứ hai, 12/5/2014, 22:22 (GMT+7)

Loading