Phát thanh viên Nguyễn Hữu Thái

Thời sự Thứ sáu, 29/4/2011, 12:20 (GMT+7)

Tags: