Tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công bằng vòi rồng vào tàu Việt Nam

Ngày 12/5, các tàu hải cảnh, hải giám, tàu quân sự, máy bay bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 tiếp tục triển khai ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan.

Thời sự Thứ hai, 12/5/2014, 22:22 (GMT+7)