Thầy giáo mầm non nơi vùng cao

Bán trâu bán bò, đi làm thuê kiếm kế sinh nhai, trên vùng cao Thanh Hóa, các thầy giáo mầm non vẫn không bỏ lũ trẻ, kiên nhẫn và thầm lặng gieo chữ.

Thời sự Thứ hai, 18/11/2013, 16:44 (GMT+7)