Thôn 20 năm qua sông trên một sợi cáp

Thôn Cu Pua (xã Đăkrông, Đăkrông, Quảng Trị) có 150 khẩu với gần 40 học sinh hàng ngày phải qua sông Đăkrông trên hai sợi cáp tự chế vắt ngang suốt 20 năm nay. Không vượt qua đoạn cáp dài khoảng 10 m, họ không thể đến với thế giới bên ngoài.

Thời sự Thứ bảy, 5/12/2015, 10:16 (GMT+7)