'Tiết học' rửa xe làm từ thiện của nhóm sinh viên Hà Nội

20.000 đồng một xe máy và 40.000 đồng một ôtô, nhóm sinh viên gây quỹ được tiền triệu mỗi ngày để phục vụ dự án từ thiện. Đây cũng là một phần nội dung học tại Khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Trần Huấn

Thời sự Chủ nhật, 26/6/2016, 00:00 (GMT+7)