Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu, nêu rõ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc".

Thời sự Chủ nhật, 13/10/2013, 07:29 (GMT+7)