Truy vấn của ông Đinh La Thăng với giám đốc các sở ngành

Những vấn đề đã được cử tri nêu lên trong các buổi tiếp xúc trước đó đã được Bí thư Đinh La Thăng giao cho từng sở ban ngành có liên quan giải quyết kèm theo thời gian hoàn thành cụ thể.

Thời sự Thứ hai, 23/5/2016, 00:00 (GMT+7)